art point gumno
boczne drogi | Ochryda | reportaż

Przysiąść, porozmawiać, przeżyć – projekt Genuine Experiences

Mój pierwszy dłuższy pobyt w Macedonii wiązał się z pracą badawczą na temat potencjału turystyki w rozwiązywaniu konfliktów. Już wtedy wierzyłam, że turystyka ma ogromną siłę edukacyjną, że może być platformą w budowaniu dialogu kulturowego i zrozumienia. Kiedy niniejszy blog przestał być tylko zapisem spostrzeżeń z Macedonii, postanowiłam teorię zamienić na praktykę. Od 2018 roku […]

Continue Reading