absurdy | głosy z ulicy | polityka

Czego nie mówić w Salonikach?

Macedoński przewodnik to, zależnie od charakteru, dyplomata bez garnituru albo rycerz pozbawiony zbroi. Może lawirować między sprzecznymi wersjami macedońskiej historii albo prezentować patriotyczną, propagowaną przez rząd, wizję dziejów, łączącą antyczne Imperium Aleksandra Macedońskiego ze współczesną Republiką. Czego nie mówić w Salonikach? Sponsorowane przez rząd turystyczne projekty budzą jednak sprzeciw nie tylko Grecji. „Pożyczanie” bohaterów narodowych, […]

Continue Reading