Warsztaty i spotkania

do macedonii

Występowałam dotychczas na kilku festiwalach podróżniczych i targach turystycznych oraz spotkaniach podróżniczych w całej Polsce. Miałam okazję podzielić się nie tylko anegdotami z życia na Bałkanach, historiami z podróży i badań, ale także kulisami pracy pilota wycieczek i przewodnika podczas spotkań z licealistami. Na zaproszenie studentów opowiadałam o roli turystyki w rozwiązywaniu konfliktów, odpowiedzialności przewodnika i relacjach narracji turystycznej i polityki.

Z racji zainteresowań naukowych mogę zaproponować szkołom i instytucjom również prelekcje dotyczące etycznych aspektów turystyki, post-turystyki, wspólne debaty na temat potencjału turystyki w rozwiązywaniu konfliktów oraz warsztaty świadomego zwiedzania. Wspólnie z uczestnikami zastanowimy się, jak bardzo prawdziwe jest „prawdziwe życie” w miejscowościach turystycznych, jakie supermoce ma przewodnik i czy to co inne naprawdę jest tak inne, jak nam się wydaje.

Głęboko wierzę w edukacyjny i budujący porozumienie wymiar turystyki, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Zachęcam również do łączenia turystyki i świadomego dialogu międzykulturowego poprzez programy wycieczek, łączące zwiedzanie ze spotkaniami z przedstawicielami innych kultur. Poza wycieczkami włączam się we współorganizację np. warsztatów kulinarnych, wieczorów filmowych, nauki tańca, itp.

Zapraszam do kontaktu!

Poza wszystkim [turystyka] przełamuje barierę izolacji między różnymi grupami kulturowymi i uświadamia, że są ludzie, którzy zachowują się i myślą w inny sposób. Ziarnko zasiane w umysłach może wydać owoce. Niektórzy turyści zaczynają uczyć się języka i historii kraju, który odwiedzili i do którego chcą jeszcze raz powrócić. Gospodarze poznają język turystów, aby móc promować swoje usługi. Nawiązują się przyjaźnie między ludźmi, którzy w normalnych warunkach nie zetknęliby się ze sobą. Z punktu widzenia kontaktów międzykulturowych możliwości, jakie stwarza turystyka, znacznie przeważają nad wszelkimi jej słabościami.

Geert Hofstede